Graffiti Wall

blurthelinebetweenselfandothers:

Cool Spot… Byd o hwyl, oriel heb do, / Man cŵl imi encilio by bara-koukoug on Flickr.

Yn anffodus mae’r wal graffiti Ystym Taf dan fygythiad dwi’n meddwl oherwydd bydd tai newydd ar safle yr hen ffatrioedd. Os yw’r wal o elw i bobl dylai ymdrech i sicrhau ei bod yn dal fel rhan o’r datblygiadau tai.

Diweddariad: Ymddengys y bydd y wal graffiti yn dal. Mae manylion y cais cynllunio yma.

Update: It appears that the graffiti wall will be remaining. Details of the planning application can be found here

Liked it? Take a second to support Russell Todd on Patreon!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 2 =